Noordt van Oud Beijerland 1Inleiding

Er zijn allerlei redenen om een tuinarchitect in te schakelen. U koopt een nieuw huis en hebt weinig ervaring met tuinieren. Of de tuin is te groot om zelf te kunnen overzien. Of uw eerdere poging is een teleurstelling geworden. De omstandigheden zijn misschien lastig, met veel schaduw, grote hoogteverschillen of een vreemde verhouding van de ruimte. 

Voor u veel tijd en geld investeert in planten en verhardingsmaterialen is het goed om een professional in de arm te nemen. Iemand die oog heeft voor goed ruimtelijke verhoudingen. Iemand die de mogelijkheden van planten en harde materialen kent en uw wensen kan vertalen. Iemand die u helpt met het maken van keuzes. Buro Mien Ruys staat voor u klaar met een passend tuinadvies. Om u op weg te helpen vind u hieronder een stappenplan. U kunt ook voor delen uit dit pakket aan ons advies vragen of ons vragen voor alleen een advies ter plaatse. 

Stap 1: adviesbezoek

We komen langs om de situatie bij u thuis goed te kunnen beoordelen. Wat is er goed aan de situatie zoals hij is, wat zijn uw wensen? Wat kan er wel en wat kan er volgens ons niet en waarom niet. Wat is de grondsoort, hoe is de omgeving? Hoe ligt de tuin ten opzichte van de zon? Schetsend en pratend wisselen we ter plaatse ideeën uit. Daarvan maken we een kort verslag. Als het nodig is meten we bijvoorbeeld bomen ter plaatse in zodat we een goede plattegrond kunnen maken. We maken foto’s en doen een opgave van de uren die we denken te besteden. Hoe beter u bent voorbereid hoe efficienter we kunnen werken. Het is bijvoorbeeld handig als u de plattegrond van de woning en de kavel opzoekt.

Stap 2: ontwerp

Met de opgedane indrukken en gegevens gaan we aan de slag. Alle besproken wensen en ideeen worden in een ontwerp verwerkt dat goed is van maat en verhouding. We houden rekening met zon en schaduw, met de bodem en met het landschap. Het ontwerp wordt u toegestuurd met een bondige toelichting. Dan nemen we telefonisch contact met u op. Als u commentaar hebt dan bespreken we dat en verwerken dat.

Stap 3: beplantingsplan 

Als het ontwerp er ligt kunnen we dit gaan uitwerken in een beplantingsplan. Planten zijn de ziel van de tuin. In een beplantingsplan wordt precies aangegeven welke soort plant, boom of heester waar in de tuin wordt aangeplant. Ook de aantallen worden vermeld.

In de bijhorende beplantingslijst staat de kwaliteit van de plant omschreven. Aan de hand van de lijst kunt u het juiste plantmateriaal bij een kweker (laten) bestellen.

Stap 4: technische uitwerking

In een werktekening worden de maatvoering en de hoogtematen uitgewerkt en materialen en bestratingspatronen precies aangegeven. Soms is het belangrijk om details verder door ons bureau uit te laten werken. U kunt daarbij denken aan trappen, vijverranden, schuttingen en pergola’s. Alle werkzaamheden worden beschreven in een bestek of werkomschrijving. 

Stap 5: aanbesteding

Het zoeken van een goede hovenier kunt u zelf doen of hierin van ons advies vragen. We kunnen een kostenraming opstellen zodat u weet dat u niet teveel betaalt.

Stap 6: directievoering en toezicht

Als de hovenier aan het werk is kunnen we directie voeren en toezicht houden. Dat wil zeggen dat we de uitvoering voor u controleren, problemen oplossen en het budget bewaken.

Stap 7: nazorg, inboet verzorgen

Een tuin bestaat uit levend materiaal. U kunt ons in de arm nemen om in het eerste groeiseizoen na de aanleg inboet op te nemen. Dan controleren we de kwaliteit van de beplanting, bekijken we welke planten zijn doodgegaan en stellen een lijst op voor vervanging.

Stap 8: nazorg, beheerplan

Bij grote tuinen die door een hovenier worden beheerd is een beheerplan belangrijk. Daarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden nodig zijn om de tuin in goede conditie te houden. We kunnen een beheerplan voor u opstellen.

Advies op maat 

U kunt ook voor delen uit dit pakket aan ons advies vragen of ons vragen voor alleen een advies ter plaatse. Stap 1 t/m 4 zijn volgens ons essentieel voor een goed tuinontwerp.

Time: 0.3644
Mem: 0.65MB