Vredenoord, renovatie van een buitenplaats

 

De historische buitenplaats Vredenoord maakt deel uit van een serie buitenplaatsen aan de Vliet. De buitenplaats bestaat uit een woonhuis, bijgebouwen, een tuin met moestuin en een park. Het huis is na brand in 1920 herbouwd. Bijgebouwen dateren uit de 17e en 18e eeuw. Het 19e eeuwse park in landschapsstijl is van de hand van Zocher, die ook het Vondelpark ontwierp. Het was nog helemaal intact maar ernstig verwaarloosd. Het park wordt nu samen met het huis gerestaureerd. Het geheel is Rijksmonument.

In het ontwerp voor het terreindeel bij het huis wordt opnieuw samenhang aangebracht tussen huis, tuin en park. De inrit is verlegd en waterpartijen zijn opnieuw gegraven. De tuin aansluitend aan het park wordt heringericht met een nieuwe moestuin en boomgaard. In de boomgaard komen oude fruitrassen en leifruit. Er zijn volwassen fruitbomen aangeplant, die de ruimte meteen karakter geven.

 

Time: 0.3450
Mem: 0.66MB