1. Wat is kenmerkend voor de aanpak van Buro Mien Ruys?

'Ontzorgen' staat centraal in onze aanpak. We willen u als opdrachtgever de zorgen uit handen nemen. Van schets tot oplevering kunnen we het complete traject van een project verzorgen. Binnen een taakstellend budget, en binnen een planning. Beplanting speelt een belangrijke rol in onze manier van werken. We hebben een heldere visie op vormgeving.

Time: 0.0572
Mem: 3,78MB