'Ontzorgen' staat centraal in onze aanpak

'Ontzorgen' staat centraal in onze aanpak. We willen u als opdrachtgever de zorgen uit handen nemen. Van schets tot oplevering kunnen we het complete traject van een project verzorgen. Binnen een taakstellend budget, en binnen een planning. Beplanting speelt een belangrijke rol in onze manier van werken. We hebben een heldere visie op vormgeving.

Onze tarieven bedragen € 97,-- voor ontwerp- en advieswerk. Voor inmeten, technische uitwerking is ons tarief € 82,--. Dit is exclusief BTW en onkosten. Op al onze werkzaamheden zijn de regels van de DNR (de nieuwe regeling) van toepassing. 

Time: 0.2937
Mem: 0.81MB