Park de Dennen Enschede:

hagen in de hoofdrol

Park de Dennen is een complex van vier appartementengebouwen bij het bekende van Volkspark in Enschede. Tussen de vier torens liggen drie halfverdiepte parkeergarages. Op de garages liggen drie daktuinen. Deze tuinen zijn in de eerste plaats kijktuinen vanuit de woningen, maar ze zijn ook toegankelijk. Ze hebben een sterk grafisch patroon gekregen van tegels, grind en grote en kleine

plantenbakken. De muren van de parkeergarages hebben lelijke ventilatieroosters. Ervoor zijn hagen geplant, die de ventilatie niet hinderen. De hagen camoufleren zo de roosters in de keermuren. Ze zorgen er ook voor dat de torens vanaf het maaiveld gezien groen worden aangekleed en los van elkaar blijven. Zittend op de daktuin fungeren de hagen als borstwering. Op de daktuinen zijn waterelementen met bewegend water aangebracht. Buro Mien Ruys werd in een vroeg stadium betrokken. Daardoor konden voor de reservoirs voor de waterelementen sparingen in het dak worden opgenomen.

Time: 0.3358
Mem: 0.82MB