Mien Ruys was lid van architectengroep “De 8”. Ze werkte met leden van deze modernistische groep architecten aan tal van projecten. In die ontwerpen speelde de samenhang tussen gebouw en buitenruimte een belangrijke rol. Enkele van deze projecten zijn inmiddels Rijksmonument. Dat wat toen als experiment startte heeft inmiddels de status van cultureel erfgoed.

Ons buro wordt steeds vaker gevraagd voor historische waardestellingen, beheer- en onderhoudsplannen en voor het aanpassen van de inrichting van groen erfgoed. Dat kan variëren van reconstructie/restauratie tot een nieuwe ontwikkeling in het verlengde van de oude structuur met respect voor de geschiedenis.

Ook subsidieaanvragen, zoals BRIM, kunnen wij verzorgen.

 

Visie

Groen erfgoed is kwetsbaar want als een terreinaanleg niet onderhouden en beheerd wordt verdwijnt het.

Het vraagt ook veel kennis van tuin- en cultuurhistorie én een gezonde nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling tot nu. Alleen in het verlengde daarvan kan een goed advies gegeven worden voor toekomstige ontwikkelingen.

Time: 0.3231
Mem: 0.64MB