Nieuw leven voor De Ploeg in Bergeijk

De voormalige weverij De Ploeg en het Ploegpark (beide Rijksmonument) in Bergeijk worden gerenoveerd in verband met een nieuwe bestemming.

Door de lokale ondernemer Bruns bv is De Ploeg aangekocht om zich hier als bedrijf te gaan vestigen. Door Bruns is ons bureau gevraagd om voor het Ploegpark de renovatie en restauratie voor te bereiden. Onderdeel van het plan is de karakteristieke elementen uit het ontwerp van Mien Ruys, zoals de geschoren ligusterblokken, heestergroepen en vaste plantenborders te restaureren. Daarnaast zullen er kleine ingrepen in de directe omgeving van de gebouwen plaatsvinden in verband met de bedrijfsvoering van Bruns.

Omdat het een Rijksmonument is gebeurt dat in nauw overleg met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Provincie Noord-Brabant en gemeente Bergeijk.

Ook zal door ons bureau een beheersplan met bijbehorende tekeningen voor het Ploegpark worden gemaakt.

Zie voor meer informatie over De Ploeg en Bruns hier.

Time: 0.0736
Mem: 3,8MB